کارخانه HUB شرکت حرفه ای، خلاق و مفهوم از دانش است. Dwayne طراح ما آموزش واقعی بود، اکسپلورر بزرگ بیمار حقیقت، می داند که چگونه برای لذت بردن از جا به جا و کار.